Tuinhuisje

Blauw jubileumrijtuig B25', nog ten dele gele B26' en bijna geheel blauwe B27 staan opgesteld aan het eindpunt Heemstede Groenendaal (Sportpark) in afwachting van een volgende dienst achter een A300 naar Haarlem Noord, het Soendaplein te Schoten. April 1932.

In mijn jonge jeugd woonden we in Leiden op de Warmonderweg. Dat is een grensstraat tussen Leiden en Oegstgeest. Toen ik 4 jaar was geworden in oktober 1933, bezocht ik een kleuterklasje aan de Rijnsburgerweg. Dat was in een bovenhuis, schuin tegenover de Lijsterstraat. In die straat, vlakbij de Rijnsburgerweg, ontdekte ik iets bijzonders: een tramwagen in een voortuintje. Natuurlijk moest ik die bekijken. Het was een kleine wagen met open balcons in een geheel andere kleur dan de NZH-tramwagens. Hoe die kleur was, kan ik mij niet herinneren. Wel dat de wagen een veel lichtere kleur had.
Waar die wagen precies stond, weet ik niet meer. Het zou een zijtuintje kunnen zijn van de woning aan de Rijnsburgerweg of een voortuin van een woning aan de Lijsterstraat. Het was aan de stadskant van de straat. Ik was er door begeesterd. Het leek mij het einde om zo'n wagen in de eigen tuin te hebben staan om daarin te spelen. Maar mijn vader ging daarin niet mee. Het was de vraag of er nog zo'n wagen beschikbaar was en of die dan in onze tuin zou kunnen staan.
Ik heb die kleuterklas maar tot eind november bezocht. Dat kwam omdat ik begreep dat sinterklaas daar zou komen en omdat ik kennelijk een sterk zondebesef had, was ik daarvoor zo bang gemaakt dat ik weigerde dat klasje nog verder te bezoeken. Hoe lang die wagen daar heeft gestaan, weet ik niet. In ieder geval stond hij daar in de periode van oktober tot eind november 1933.
In een map met gegevens over de afmetingen van het NZH-materieel bij het Historisch Genootschap vond ik een aantekening dat Bokkewagen B27 als tuinhuisje zou zijn verkocht. Het is dus mogelijk dat de door mij ontdekte wagen de B27 is geweest.

Peter Koumans