ACHT EN VIJFTIG JAAR GELEDEN

Emplacement Den Haag, Malieveld

De halte Malieveld, Den Haag, tevens het begin- en eindpunt van de interlokale dienst Den Haag - Noordwijk (aan Zee) v.v. Links de W-dienst bestaande uit de A516 en B507 van de lokaaldienst Scheveningen - Voorburg viad(uct). Rechts twee tramformaties bestaande uit twee Boedapesterstellen. Het voorste stel, extra dienst 1, een zogenoemde halve schakel, bestaat uit de A403 en B521 en is afkomstig uit Voorburg (film: Voorburg viad), de wagenvoerder staat rechts van zijn tramtrein naar de kermis te kijken. Het achterste stel, de E-dienst naar Leiden, bestaat uit de B517, A407 en B407, een zogenoemde hele schakel. De twee personeelsleden links zijn wegwerker Kamp en controleur Schwarz. Schwarz had die middag de leiding en was in afwachting van het massale vervoer na de rijtoer van koningin Juliana door de stad. Kamp was aanwezig om die verwachte passagiersstromen in goede banen te leiden.

De rijtoer is afgelopen en de passagiers staan op de tram te wachten. Schwarz had de instaphalte verlegd tot voor het overpad en daar staat de S-dienst naar Voorburg Viad, bestaande uit de A508 en B514, te wachten op de passagiersstroom. Dat de tram stilstaat, is te zien aan de wagenvoerder van extra dienst 1, waarschijnlijk Wischmann, die in het spoor staat om te voorkomen dat de passagiers in het spoor gaan lopen.

Links een extra tram naar Leiden bestaande uit de B519, A408 en B402. Deze tram was eerder uit Leiden gekomen en door Schwarz doorgestuurd naar de Javabrug. Vandaar keerde die terug als extra tram naar Leiden. Daarom staat deze tram op het linkerspoor uit Scheveningen. Deze tram ging ook nog als locaaldienst tot Voorburg Viad. De passagiers gaan al naar de tram toe.
In het midden de juist gearriveerde G-dienst, bestaande uit de A605/06 en B24, uit Leiden/Noordwijk. Deze tram gaat omlopen op de bekende plaats voor de tram naar Leiden/Noordwijk. Rechts staat nog steeds de extra 1 bestaande uit de A403 en B521.
Let ook op de stroomscheiding in de bovenleiding 1200/600 Volt en op de aankondigingsborden links en rechts aan de bovenleidingsmasten.
Er was die middag natuurlijk nog veel meer te beleven maar fotograferen was toen nog een dure aangelegenheid.

Malieveld te Den Haag, Prinsjesdag 20 september 1955. Alle foto's: P. van Rooijen.