Vooruitziende blik?

In 1961 had ik er natuurlijk nog geen idee van dat de sinds drie jaar in Zeeuws-Vlaanderen verblijvende Boedapester B464 ex-412 het ooit nog eens tot pronkstuk in een NZH-museum zou brengen. De enige drijfveer om nog iets te redden van de rij- en rem-installatie van een Blauwe Tram was een tastbare herinnering te bewaren aan de tijd dat ik onder supervisie van wagenvoerder Bertus Dévilee (zie mijn eerdere verhaal op deze site) zo regelmatig zelf een 400/500/600 stel heb gereden.
Een rijcontroller, hoe sleep je die in de wacht? Een reminstallatie idem dito? In de eerste week van november maakte ik mijn verlangen kenbaar aan enkele NZH-mensen in de remise Voorburg. "Helemaal niet zo moeilijk, dat regelen wij wel voor je" was de reactie. "We zullen een B 516-521 op spoor 11 zetten en wel zo ver mogelijk in de remise; spoor 10 ernaast houden we vrij zodat je met een auto naar binnen kunt rijden. Er zal wat gereedschap klaar liggen om een controller te verwijderen en dan zie je maar hoe je het voor elkaar krijgt; wij hebben niets gezien..." Het lukte warempel een en ander tot een goed einde te brengen en een nogal achteroverhellende Fiat 1100 incluis een controller thuis te krijgen. Nu nog een reminstallatie. Op 13 november 1961, vlak voordat de slooptransporten begonnen, zag ik kans om uit de op spoor 1, helemaal achteraan, staande A603/04) de gewenste zaken te demonteren en in mijn auto te krijgen.
Toen dit stel aan de beurt was om zichzelf naar zijn laatste rustplaats te brengen bleek er geen remdruk meer te kunnen worden opgebouwd. Goede raad was niet duur: de combinatie A612/11+B25 werd ervoor geplaatst en aangekoppeld. En zo vertrok de combinatie A612/11+B25+A604/03 naar Allemansgeest. Beide verworvenheden werden in mijn woning op de hobby- annex donkere kamer geïnstalleerd. Toen dit gereed was heeft "mijn" wagenvoerder Dévilee nog één keer, gezeten op een inmiddels ook verduisteremaande bestuurderskruk, een fictieve tram "bestuurd". Wat was hij dankbaar nog één keer aan en op zijn zo vertrouwde bestuurdersattributen te kunnen zitten...
Toen de herbouw van de B 464/412 begon was het voor mij een uitgemaakte zaak dat de bestuurderscabine weer van de niet geheel, liever geheel niet, legaal verkregen apparatuur zou worden voorzien. En zo kon het gebeuren dat een en ander, door mijzelf weer geïnstalleerd , eind 1983 een plaats heeft gekregen in de nu weer B 412 geheten Boedapester, nog steeds te bewonderen in het NZH Vervoer Museum aan de Leidsevaart 396 in Haarlem, geopend elke zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur.

Luud J.P. Albers