Laatste ritten
en sloop

1957
. 31-8/1-9 laatste dag

1960
. 7-10 laatste dag

1961
. 9-11, laatste dag
. 13-11, sloopritten
. Na 13-11, sloop
. Het einde,
  door de lens van...
  Liesker