Hoe ging het verder na maandag 13-11?

Een vreselijke gebeurtenis voor de liefhebber van het zo mooie materieel van de Blauwe Tram...
De A1002 en A513 in de laatste minuten van hun bestaan. Foto J.H. Odendaal.

Convooien 2, 3, 4, 5 enzovoorts.

Van het dak van de A512 gezien in de richting Voorschoten. Rechts A513 en A1002, geheel rechts H202 en ontspoorde H133...

...en door de A513 richting Leiden. Links H202 en H133, rechtvooruit C121, rechts B510, A512 en A620/19, daarachter maar niet zichtbaar het eerste Leidse convooi bestaande uit A610/09 en wel zichtbare B13.

Van links naar rechts B13 en A513.

A1002 is door A513 naar Allemansgeest gesleept met behulp van een "Amerikaantje".Het einde was onherroepelijk. Emr A610/09 verliest in november/december 1961 kleur en interieur.
Achter de A610/09 bevinden zich B13, B510 en A512.
(De kwaliteit van de scans is helaas iets minder zodat zij niet vergroot kunnen worden afgebeeld)

Een A600, als het ware neergestoken door een lans... (emaillestang van een middenbalcon).28 januari 1962

Van links naar rechts: B510, A512 en A611/12.

B22, A619/20, A512 en B510, in de verte H202. B13 is inmiddels gesloopt.

A619/20, A512 en B510.

Van links naar rechts: C109, H133 en voor H133, H102 (zie het witte vlekje links op het frame), daarachter H202 op afstand gevolgd door een B10 die deel uitmaakt van de set B14, B21 en A601/02. Beneden op het zijspoor nog twee A600-en met B10- en B20-en. Dat zijn A611/12, B23, B15, B22 en A606/605. (Speurwerk van HH na ruim 45 jaar)

NZH-schroot op weg naar de Hoogovens, 26 november 1961.

1962