Hoe is de laatste dag, vrijdag 7 oktober 1960 (7-10), verlopen?

Geput kon worden uit de archieven en de gegevens van HOV en die van de NZHVM zelf.

DIENST NORMAAL
Den Haag - Leiden - Noordwijk (D, E, F, G, H, J, K, L), Den Haag - Leiden (AA, BB, CC) en Leiden - Katwijk (A, B, C)

DIENST OP 7-10
Den Haag - Leiden (G, H, J, K, L, 2, AA, BB, CC), Leiden - Noordwijk (D, E, F, 1) en Leiden - Katwijk (A, B, C)

De uitgevoerde dienst op 7 oktober 1960.

MATERIEEL INZET 7 OKTOBER
Ochtend:
L-K
A: B401-A406-B409
B: B403-A407-B408
C: B404-A401-B402
L-N
D: B518-A402
E: B406-A404-B517
F: B520-A408
1: A409-B407
L-DH
G: A600/B10 of B20
H: A619/20-B23
J: A600/B10 of B20
K: A615/16-B25
L: A607/08-B14
2: A601/02-B15
AA: A605/06-B12
BB: A516-B510
CC: A515-B516
Reserve: A514 (potwagen), B519 en B521
Uiterste reserve: A613/14-B24
Buiten dienst: A403 en B405


Avond:
L-K
A: B518-A402
B: B403-A407-B408
C: B404-A401-B402
L-N
D: B401-A406-B409
E: B406-A404
F: B520-A408
1: A409-B407
L-DH
G: A600/B10 of B20
H: A619/20-B23
J: A600/B10 of B20
K: A615/16-B25
L: A607/08-B14
2: A601/02-B15
AA: A605/06-B12
BB: A516-B510
CC: A515-B516
Reserve: A514, B519 en B521
Uiterste reserve: A613/14-B24
Buiten dienst: A403 en B405

Leiden stadsdienst
Middag:
A: A512
B: A323
C: A319
D: A318
E: A325
F: A322
G: A320
H: A316

Ter beschikking: 8xA300 (A313, A314, A326 en A327 terzijde), 8xA400 (A403 sedert augustus terzijde), 8xB400 (B405 terzijde), 5xA500h, 1xB510, 6xB500h, 10xA600, 10xB10/20
In gebruik (incluis reserve): 7xA300, 7xA400, 8xB400, 4xA500h, 1xB510, 6xB500h, 8xA600, 8xB10/20

Uit HOV november 1960

OPHEFFING TRAMLIJNEN
Volgens de plannen zouden de tramdiensten van Leiden naar Katwijk en Noordwijk en de stadsdienst op zaterdag 8 oktober 1960 voor het laatst rijden. Zelfs dit mocht echter niet zo zijn want om ongeveer 23 u. werd medegedeeld dat de laatste trams waren vertrokken en de laatste ritten van die dag met bussen zouden worden gereden. De directie van de NZH was blijkbaar bang dat de trams, die toch zouden worden gesloopt, enige uren te vroeg zouden worden vernield. Wanneer de directie inderdaad hiervoor was bevreesd, zou het meer de manier zijn geweest de tram bijvoorbeeld op zaterdagmiddag, dus bij daglicht, enigzins officieel zijn laatste rit te laten maken.
In het buitenland hebben verscheidene opheffingen op een dergelijke officiele wijze plaatsgevonden waarbij nimmer van materieelvernielingen sprake is geweest. Nu waren op 8 oktober honderden belangstellenden uit het hele land naar Leiden gekomen om nog eenmaal de trams te zien, te fotograferen en er mee te rijden. Maar zij zagen slechts tramloze straten. Bij de remise hield de politie een oogje in het zeil. Bovendien was men aldaar reeds begonnen met het slopen van de tramrijtuigen.

Dienstuitvoering op 7 oktober 1960
Op deze dag werd een gesplitste dienst gereden namelijk Noordwijk - Leiden en Leiden - Den Haag. Op Leiden - Katwijk en Leiden - Noordwijk reden uitsluitend schakeltreinen.

Katwijk
Diensten A, B en C; frequentie 3 x 20 min. ('s avonds 2 x 30 min)
A: A402-B518
B: B403-A407-B408
C: B402-A401-B404
De laatste rit naar Katwijk, Leiden vertrek 22.55 u., werd gereden door B402-A401.

Noordwijk
Diensten D, E, F en 1; frequentie 4 x 20 min. ('s avonds 3 x 30 min.)
D: B409-A406-B401
E: B517-A404-B406
F: A408-B520
1: A409-B407
De laatste rit naar Noordwijk, Leiden vertrek 23.02 u., werd gereden door B409-A406.

Den Haag
Diensten G, H, J, K, L en 2; frequentie 6 x 20 min. ('s avonds 4 x 30 min.)
Forensendiensten: AA, BB, CC. frequentie 3 x 20 min.
Alle diensten werden gereden door A600-B10/20, behalve BB en CC, die waren samengesteld uit A500h-B500h-B500h.

Rijndijk - Oegstgeest
Diensten A t/m H
A: A512
B: A323
C: A319
D: A318
E: A325
F: A322
G: A320
H: A316

De laatste rit van Oegstgeest naar Hoge Rijndijk werd te 23.12 u. gereden door A325. De laatste rit van Hoge Rijndijk naar Oegstgeest werd te 23.24 u. gereden door de A318.

Op 8 oktober werd Leiden - Den Haag gereden volgens dezelfde dienstregelingopzet als op 7 oktober 1960. De forensendiensten waren alle A500h-B500h-B500h.

Voor sloop zijn afgevoerd alle A400, B400, A1004 en alle A300 behalve A327, die momenteel in Rijnsburg staat om te worden opgeknapt, daar hij voor museumdoeleinden is bestemd (*opknappen...: lees ontdoen van motoren). De andere rijtuigen zijn naar de remise Voorburg overgebracht (dus ook de B26 met open balkons als magazijnwagen). De baan naar Rijnsburg blijft in takt in verband met de bereikbaarheid van de centrale werkplaats aldaar.

Volgens de huidige dienstregeling overnachten drie tramstellen onder bewaking in Leiden op het Stationsplein.

In september heeft H303 in de normale dienst een slag naar Noordwijk gemaakt waarbij een defecte A600-B10/20 werd getrokken.

HTM tramlijn Den Haag-Wassenaar-Leiden
Deze tramlijn zal op 31 december 1961 voor het laatst rijden. Ingaande 1 januari 1962 zullen bussen van de NZH de exploitatie voortzetten. Maar het einde kwam echter, onverwachts, op donderdagavond 9 november 1961...