Bijzondere veiligheidsteekens

Omschrijving van het veiligheidsteeken en beteekenis van het veiligheidsteeken.

 1) Vierkant wit of grijs bord met zwarte letter N: Einde baangedeelte, waar de snelheid is beperkt en begin baangedeelte waar met de normaal voorgeschreven snelheid mag worden gereden.
 7) Vierkant wit of grijs bord waarvan een hoek naar boven en een andere naar beneden is gericht met zwarte cijfers en de letters KM: Aanvang van een baangedeelte waarvoor de snelheid is beperkt; de cijfers geven de toegestane snelheid in km per uur aan.
12) Rechthoekig wit bord, waarop diagonaalsgewijze zwarte strepen: Tramtrein moet voor een sein dat "onveilig" vertoont, op een bepaalde plaats tot stilstand worden gebracht.
14) Witte band om paal* of wit bord aan de bovenleiding: Lijnonderbreking in de bovenleiding aanwezig; ter plaatse (rij/stuur-) stroom uitschakelen.
15) Witte band om paal* of wit bord met letter en/of cijfers aan de bovenleiding of paal bevestigd: Lijnonderbreking in de bovenleiding en tevens schakelaar aanwezig; ter plaatse (rij/stuur-) stroom uitschakelen.
16) Wit - zwart - witte band om paal* of wit - zwart - wit bord aan de bovenleiding al of niet met letters en/of cijfers: Lijnonderbreking in de bovenleiding en tevens schakelaar aanwezig; ter plaatse kan (rij/stuur-) stroom ingeschakeld blijven.
17) Wit - paars - witte band om paal* of wit - paars - wit bord aan de bovenleiding: Bovenleidingcontact (schaats of borstel) aanwezig (en kennelijk ook wit - oranje - wit, zie foto).


18) Witte paal, plank of balk of rij witte straatstenen of punaises: Vrije-ruimtemerk, onderscheidenlijk -grens, als bedoeld in het Tramwegreglement.

* Bij betonpalen is ter afscheiding langs de boven- en onderzijde van de witte band nog een smal zwart biesje geschilderd.