Haarlem
Haarlem-Hoofddorp/Amsterdam-Haarlem

De kruising van de tramlijn Amsterdam – Haarlem (geopend in 1904) met de Haarlemmermeerspoorlijn Haarlem – Hoofddorp (geopend in 1912), kort na de aanleg.
Iets ten oosten van de Hoofdwerkplaats Haarlem van de HSM takte de in 1912 geopende spoorlijn naar Hoofddorp met een boog in zuidoostelijke richting af.
De trekvaart richting Amsterdam werd door middel van de zichtbare hefbrug gekruist. Links, op de achtergrond, de Hoofdwerkplaats.
Even voorbij de hefbrug kruiste de spoorlijn de Amsterdamscheweg en de tramlijn (toen nog ESM, na 1924 NZH), die aanvankelijk met twee keer enkelspoor aan weerszijden van de weg lag. In de jaren twintig werd een dubbelsporige trambaan aan de noordzijde van de Haarlemmerweg gelegd die tot 1957 in gebruik is gebleven. De spoorlijn naar Hoofddorp is in 1935 opgeheven.
Zichtbaar is het verschil in spoorwijdte: de spoorlijn normaalspoor (1435 mm) en de tramlijn smalspoor (1000 mm).

Aan de overkant van de Amsterdamseweg staat tot op heden het haltegebouw met de naam ‘Rijksstraatweg’ in een tegeltableau op de gevel.