Doelstellingen van de stichting

Verwerven van documentatie en voorwerpen, die betrekking hebben op het trambedrijf van de NZH, de Noord-Zuid-Hollandse Vervoer Maatschappij.

Restaureren, conserveren, catalogiseren en op zorgvuldige wijze beheren van het erfgoed, waarover de stichting beschikt.

Inrichten van tentoonstellingen, voornamelijk in musea en bibliotheken en waarbij het accent ligt op de woonplaats en de directie omgeving.

Leggen en onderhouden van contacten met instellingen, die een zelfde doel nastreven.

Organiseren van presentaties en samenstellen van publicaties over het trambedrijf van de NZH.

Impressie van het beeldarchief. Hier zijn foto's opgenomen en geselecteerd op materieeltype, baanvak, tijdsperiode, actualiteiten, personeel en gebouwen, alsmede specifieke onderwerpen, zoals voorgangers van de NZH, 50 jaar NZH en restauratie B 412.