Beleidsplan

De groeiende aanwas van de museale collectie voorwerpen brengt met zich mee dat de komende jaren het depot zal worden uitgebreid.

De registratie van het verkregen culturele erfgoed zal worden geautomatiseerd. Deze werkzaamheden zullen geheel door eigen vrijwilligers en met eigen middelen worden uitgevoerd.

De stichting beschikt bovendien over een documentaire collectie, ondermeer bestaande uit ruim 20.000 afbeeldingen, onderverdeeld in plusminus 200 ringbanden.
Verder een uitgebreide collectie originele documenten zoals dienstregelingen, voorschriften, vervoerbewijzen, blauwdrukken en jubileumoorkondes, alsmede een bibliotheek met zeldzame jubileumboeken, diverse smalfilms, videotapes, dvd’s, dia’s en fotonegatieven.
Op termijn zullen fondsen worden geworven voor het naar museale voorwaarden opbergen van deze documentaire collectie.

Een eerste aanzet is gegeven voor de samenstelling van een fotoboek over het niet-alledaagse beeld bij het trambedrijf van de NZH dat zich uitstrekte van Scheveningen tot Volendam.
Dit boekwerk met de titel “Soms ging het mis” zal op termijn worden uitgebracht waarvoor ook activiteiten zullen worden ontwikkeld voor onderzoek bij diverse archieven en voor fondsenverwerving.

De stichting participeert in de toekomstplannen van de Tramweg-Stichting voor de bouw van een onderkomen van historisch Nederlands trammaterieel.

Positief zal worden gereageerd op verzoeken voor het houden van lezingen en het inrichten van exposities in musea en bibliotheken, alsmede bij plaatselijke afdelingen van de Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en Tramweg-wezen, de NVBS.

De komende jaren zal met veel ambitie worden gewerkt aan het verwerven van voorwerpen en documentatie ter uitbreiding van onze museale collectie.
Voor toekomstige aankopen zullen de nodige activiteiten worden ontwikkeld, die uitbreiding van het donateursbestand ten doel hebben.
Hiervoor zullen ondermeer flyers worden verspreid tijdens culturele manifestaties zoals Open Monumenten Dag.