Regelmatig wordt de museale collectie van het genootschap uitgebreid met dokumenten en attributen.
In de meeste gevallen betreft het schenkingen van mensen, die historisch materiaal voor de toekomst willen veilig stellen.
In een enkel geval kan het genootschap een aankoop doen, al is het budget daarvoor beperkt.