Stroomscheidingen
1200/600 Volt

Dienstorder dd.: 12-3-1957, wijziging stroomvoorziening.
De reden was dat de HTM voornemens was met PCC's op lijn 6 te gaan rijden (invoering 1 december 1957). Als er in de sectie waarin de kruising lag meerdere PCC's zouden optrekken, kon de spanning zo vèr dalen dat de NZH A400en een te lage stuurstroomspanning kregen waardoor de hoofdschakelaar uitviel en men dan pas weer verder kon als de spanning weer hoger werd.
De A400en hadden een omvormer die de 110Volt leverde voor de stuurstroom. De A401,404,405 en 406 hadden systeem Vickers met een roterende spanningsregelaar die hier erg gevoelig voor was. Minder last had het systeem Krause (A403 en 409) en het systeem Pintch (A402,407 en 408), deze laatste drie waren te herkennen aan de accukast op het dak achter de richtingfilmkast aan de passagierszijde.
De spanningsregelaar was nodig om de stuurstroomspanning op 110 Volt constant te houden ook als de bovenleidingsspanning varieerde. En daar zat ook al op de 1200 Volt soms een groot verschil in! Ik weet nog wel dat bij de rit met de personeelstram in de jaren 1958/59 van Leiden naar Voorburg ’s nachts om kwart voor één uit Leiden naar Voorburg met een losse hoge A500 het soms knap hard ging omdat het dan nog de enige tram op het net was en de spanning dan opliep tot ver boven de 1200 Volt en dan wilde de wagens wel draven! Vooral de A513 was favoriet op deze dienst, Bill Nieuwkoop presteerde dit een keer in 17 minuten!
De wijziging hield in dat het 600 Volt gedeelte zo kort mogelijk werd gemaakt door de scheidingen zo dicht mogelijk bij de kruisingen te leggen zodat bij eventueel onheil de kruising eventueel stroomloos te “nemen” was. Het traject Bezuidenhout-Bosbrug was al electrisch gescheiden van het HTM net omdat de aldaar door de NZH verbruikte stroom werd verrekend met de HTM. Dit gedeelte werd nu dus 1200 V van de NZH.