Op 1 januari 2012 heeft de Belastingdienst aan de Stichting Historisch Genootschap De Blauwe Tram de status toegekend van Culturele ANBI. Voor nadere informatie zie Belastingdienst/ANBI.
Het RSIN/fiscaalnummer is 8167.42.509