Het in het Openluchtmuseum ondergebrachte originele wachthuisje Kostverloren is op bijgaande afbeelding tezamen met een Boedapesterschakel te zien. De tram, dienst B, is op weg naar Amsterdam en wordt bestuurd vanuit de zichtbare B453. Jaren vijftig. (Hist. Gen.)

Ingezonden mededeling

De nieuwe foto op de webpage met het wachthuisje is mij niet onbekend. Een vriend van mij en ondergetekende bezochten vaak een andere vriend in Zandvoort voor huiswerk en een biertje. Na afloop gebeurde het meer dan eens dat we de laatste tram naar Haarlem misten en we lopend langs de trambaan naar huis moesten. Het is een paar keer gebeurd dat het regende en we in het wachthuisje hebben moeten wachten op de eerste tram uit Haarlem om mee te rijden eerst naar Zandvoort en daarna terug naar huis in Heemstede. Slapen in een NZH-wachthuisje was niet bepaald comfortabel en ook de volgende schooldag was een verloren zaak.
Carl Vollrath
Edmonton, Canada.Op woensdag 13 juli 2016 is in Haarlem de Stichting De Nieuwe Blauwe Tram opgericht. Deze stichting beoogt de reconstructie van een zogenoemd Tweelingstel van de voormalige Noord-Zuid-Hollandsche Tramweg Maatschappij (NZH) mogelijk te maken. Dit type tram is in 1932 gebouwd en was bestemd voor de door de Bollenstreek lopende tramlijn Leiden-Haarlem. Omdat de gemeente Haarlem geen trams langer dan tien meter in de binnenstad duldde, werden twee trams van iets meer dan tien meter op een zogenoemd Jacobsdraaistel geplaatst waardoor toch een tram met een aanzienlijke lengte ontstond. Maar om te benadrukken dat het om twee rijtuigen ging, kregen ze aparte nummers. De A600-en hebben uiteindelijk dienst gedaan op het hele net. Dat bestreek het gebied van Schoten (Haarlem Noord / Soendaplein) tot en met Scheveningen. Omdat de A619/620 in 1949 de laatste tram was die van Leiden naar Haarlem en in 1961 de laatste tram was die van Leiden naar Den Haag en aansluitend de remiserit van Den Haag naar Voorburg reed, zal dit nummer worden toegekend aan de reconstructie.

Voor meer info:
info(a)denieuweblauwetram.nl
Facebook: De Nieuwe Blauwe Tram
St. De Nwe. Blauwe Tram

Op 17 september 1960 is Tweeling A619/620 op weg van Noordwijk naar Leiden. Foto L.J.P. Albers

Het interieur van de A619/620 is door L.J.P. Albers op 19 augustus 1961 in de remise Voorburg gefotografeerd


O P R O E P

Een groot aantal liefhebbers en souvenirjagers wist destijds, voorafgaande aan de sloop, gelukkig diverse tramzaken te bemachtigen.
De stichting Historisch Genootschap De Blauwe Tram is dan ook nog steeds op zoek naar al die "geredde" tramvoorwerpen, maar ook naar foto’s, documentatie en uniformstukken die betrekking hebben op de legendarische NZH.

Reacties worden gaarne ingewacht op telefoonnummer: 010 5215215.
of via ons emailadres: blauwetram.


Klik op de afbeelding(en) voor de echte "Blauwe Tram"-fluit.