Op vrijdag 24 sepptember 2021 werd het tramstel A 619/620 gedoopt met een flesje "Blauwe Tram" bier door de burgemeester van Haarlem, Drs J. Wienen, een nazaat van de familie Beijnes, dhr J. Beijnes en de heer en mevrouw Beukenkamp (de laatstgenoemde is de initiatiefnemer van het project).
Zoals het er nu voor staat is nog 100.000,00 Eurie nodig. De rest 650.000,00 is al betaald en/of toegezegd.

BORDJES uit de collectie van het Historisch Genootschap

O P R O E P

Een groot aantal liefhebbers en souvenirjagers wist destijds, voorafgaande aan de sloop, gelukkig diverse tramzaken te bemachtigen.
De stichting Historisch Genootschap De Blauwe Tram is dan ook nog steeds op zoek naar al die "geredde" tramvoorwerpen, maar ook naar foto’s, documentatie en uniformstukken die betrekking hebben op de legendarische NZH.

Reacties worden gaarne ingewacht op telefoonnummer: 010 5215215.
of via ons emailadres: blauwetram.


Klik op de bovenste afbeelding voor de echte "Blauwe Tram"-fluit.