Na afloop van de donateursvergadering van de Stichting De Nieuwe Blauwe Tram in Scheveningen werd de door Han Geijp van ons Historisch Genootschap ontworpen en met hulp van vele anderen gemaakte mock-up van de A620 onthuld door nazaten van de firma J.J. Beijnes.

De gebroeders Beijnes...voor een replica Beijnes-product...

met de ontwerper en vice-voorzitter van het Historisch Genootschap de Blauwe Tram Han Geijp en voorzitter van de Nieuwe Blauwe Tram Wim Beukenkamp.

Van A327 naar A620, de echte A619/620 zal in 2024 op de rails moeten staan.

Sfeer uit de jaren zestig.

De A600'en kwamen tot op het einde van de exploitatie van die lijn ook in Scheveningen. Let ook op de beroemde Golden-Glow-schijnwerper, deze kostte in de jaren dertig een vermogen.

De Blauwe Tram Leiden-Scheveningen

Onder de titel De Blauwe Tram Leiden-Scheveningen is bij Uitgeverij Nostalgie onlangs een nieuwe boek verschenen van NZH-historicus Dick van der Spek.
In dit 272 pagina’s tellende boek waaraan veel jaren is besteed, wordt de geschiedenis van de NZH-tramlijn Leiden-Den Haag-Scheveningen nader belicht met daarbij speciale aandacht voor de lokaaldienst Voorburg-Schevenigen.
Het boek bevat een schat aan gegevens en beeldmateriaal en is te bestellen bij ons Genootschap door overmaking van €39,25 (inclusief verzendkosten) op bankrekening NL13 INGB 0000 4123 27 ten name van de Stichting Historisch Genootschap De Blauwe Tram onder vermelding van: NZH-boek met vermelding van uw adresgegevens.

De Meeuwenlaan met een tram die uit Métallurgique A23 en een onbekende By bestaat ter hoogte van Vogeldorp waar nu het museum Amsterdam–Noord in het voormalige badhuisis gevestigd. 1956, foto J.C. de Jongh, kleurbewerking P. Günther

Noord Spoort

Als straks de Noord Zuidlijn officieel in gebruik genomen wordt, is het precies 130 jaar geleden dat in 1888 de eerste stoomtram door een leeg en ongerept Noord naar Edam reed. Voor het moderne Noord geldt: in den beginne was er de tram. De expositie “Noord Spoort” is tot `oktober te zien in museum Amsterdam Noord, dat is gevestigd in het voormalige badhuis van Vogeldorp. De tentoonstelling, georganiseerd in samenwerking met het Historisch Genootschap toont beelden en authentieke voorwerpen van de lijn Amsterdam-Edam-Volendam.
Een deel van de tentoonstelling is voor iedereen gratis te zien langs het oude tramtracé. Vanaf het IJplein tot aan de plaats van het oude station op de Buiksloterdijk staan foto’s van de tram op de plaats waar ze tussen 1900 en 1956 zijn genomen.
Wie een QR-code-scanner op de telefoon heeft kan de tram zien rijden over de Meeuwenlaan.
De expositie duurt tot eind september. Museum Amsterdam Noord, Zamenhofstraat 28A. Openingstijden Donderdag t/m Zondag 13.00-17.00 uur.
Informatie www.museumamsterdamnoord.nl
Op woensdag 13 juli 2016 is in Haarlem de Stichting De Nieuwe Blauwe Tram opgericht. Deze stichting beoogt de reconstructie van een zogenoemd Tweelingstel van de voormalige Noord-Zuid-Hollandsche Tramweg Maatschappij (NZH) mogelijk te maken. Dit type tram is in 1932 gebouwd en was bestemd voor de door de Bollenstreek lopende tramlijn Leiden-Haarlem. Omdat de gemeente Haarlem geen trams langer dan tien meter in de binnenstad duldde, werden twee trams van iets meer dan tien meter op een zogenoemd Jacobsdraaistel geplaatst waardoor toch een tram met een aanzienlijke lengte ontstond. Maar om te benadrukken dat het om twee rijtuigen ging, kregen ze aparte nummers. De A600-en hebben uiteindelijk dienst gedaan op het hele net. Dat bestreek het gebied van Schoten (Haarlem Noord / Soendaplein) tot en met Scheveningen. Omdat de A619/620 in 1949 de laatste tram was die van Leiden naar Haarlem en in 1961 de laatste tram was die van Leiden naar Den Haag en aansluitend de remiserit van Den Haag naar Voorburg reed, zal dit nummer worden toegekend aan de reconstructie.

Voor meer info:
info(a)denieuweblauwetram.nl
Facebook: De Nieuwe Blauwe Tram

St. De Nwe. Blauwe Tram

Op 17 september 1960 is Tweeling A619/620 op weg van Noordwijk naar Leiden. Foto L.J.P. Albers

Het interieur van de A619/620 is door L.J.P. Albers op 19 augustus 1961 in de remise Voorburg gefotografeerd


O P R O E P

Een groot aantal liefhebbers en souvenirjagers wist destijds, voorafgaande aan de sloop, gelukkig diverse tramzaken te bemachtigen.
De stichting Historisch Genootschap De Blauwe Tram is dan ook nog steeds op zoek naar al die "geredde" tramvoorwerpen, maar ook naar foto’s, documentatie en uniformstukken die betrekking hebben op de legendarische NZH.

Reacties worden gaarne ingewacht op telefoonnummer: 010 5215215.
of via ons emailadres: blauwetram.


Klik op de bovenste afbeelding voor de echte "Blauwe Tram"-fluit.