Viermaal de A 324. De eerste foto toont het elektrische motorrijtuig met remslangen om het motorrijtuig en een B 300 (een zich daar bevindende ascompressor leverde de lucht) te remmen (op de lijn naar Hillegom) te Haarlem, de tweede foto, nu zonder remslangen, is ook in Haarlem gemaakt, de derde foto toont de A 324 te Scheveningen en de vierde foto laat de A 324, ietwat gekreukeld, met de deels uitgebrande B 405 zien in Leiden. De A 324 werd hierna afgevoerd.

BORDJES uit de collectie van het Historisch Genootschap

O P R O E P

Een groot aantal liefhebbers en souvenirjagers wist destijds, voorafgaande aan de sloop, gelukkig diverse tramzaken te bemachtigen.
De stichting Historisch Genootschap De Blauwe Tram is dan ook nog steeds op zoek naar al die "geredde" tramvoorwerpen, maar ook naar foto’s, documentatie en uniformstukken die betrekking hebben op de legendarische NZH.

Reacties worden gaarne ingewacht op telefoonnummer: 010 5215215.
of via ons emailadres: blauwetram.


Klik op de bovenste afbeelding voor de echte "Blauwe Tram"-fluit.