Deze zomer is het NZH-boek getiteld "De Blauwe Tram Leiden - Scheveningen" verschenen. Auteur Dick van der Spek heeft veel jaren aan dit lijvige boekwerk van 272 pagina's besteed.
U kunt het bestellen door overmaking van € 38,80 op bankrekening NL13 INGB 0000 4123 27 ten name van Stichting Historisch Genootschap De Blauwe Tram te Bergschenhoek onder vermelding van "NZH-boek" en uw adresgegevens.

O P R O E P

Een groot aantal liefhebbers en souvenirjagers wist destijds, voorafgaande aan de sloop, gelukkig diverse tramzaken te bemachtigen.
De stichting Historisch Genootschap De Blauwe Tram is dan ook nog steeds op zoek naar al die "geredde" tramvoorwerpen, maar ook naar foto’s, documentatie en uniformstukken die betrekking hebben op de legendarische NZH.

Reacties worden gaarne ingewacht op telefoonnummer: 010 5215215.
of via ons emailadres: blauwetram.


Klik op de bovenste afbeelding voor de echte "Blauwe Tram"-fluit.