Spanten gered

NRS-stoomtramstation, Scheveningen-Kurhaus. Foto J.C. Wollrabe, Haags Gemeentearchief

Vijf historische kapspanten van het uit 1879 daterende en in 1946 afgebroken stoomtramstation Scheveningen-Kurhaus van de Nederlandsche Rhijnspoorweg Maatschappij (NRS) komen terug naar Den Haag. Volgens een woordvoerder van de gemeente zal worden gezocht naar een goede bestemming en een nieuwe functie van dit geredde erfgoed.

In het voorjaar van 2012 werd het Historisch Genootschap meegedeeld dat overblijfselen van de gietijzeren perronoverkapping van het oorspronkelijke NRS-stoomtramstation Scheveningen-Kurhaus na de Tweede Wereldoorlog in 1945 zijn aangewend voor de bouw van een opslagloods van de firma Haring in Delft. Het uit 1879 daterende tramstation van de Rhijn Spoorweg Maatschappij (NRS) werd in 1890 overgenomen door de Maatschappij van Exploitatie tot Staatsspoorwegen (SS) en vervolgens in 1924 door de NZHTM. Als gevolg van oorlogshandelingen in de jaren 1940-’45 was het tramstation dermate beschadigd dat na de bevrijding de restanten werden verwijderd.

De Meeuwenlaan met een tram die uit Métallurgique A23 en een onbekende By bestaat ter hoogte van Vogeldorp waar nu het museum Amsterdam–Noord in het voormalige badhuisis gevestigd. 1956, foto J.C. de Jongh, kleurbewerking P. Günther

Noord Spoort

Als straks de Noord Zuidlijn officieel in gebruik genomen wordt, is het precies 130 jaar geleden dat in 1888 de eerste stoomtram door een leeg en ongerept Noord naar Edam reed. Voor het moderne Noord geldt: in den beginne was er de tram. De expositie “Noord Spoort” is tot `oktober te zien in museum Amsterdam Noord, dat is gevestigd in het voormalige badhuis van Vogeldorp. De tentoonstelling, georganiseerd in samenwerking met het Historisch Genootschap toont beelden en authentieke voorwerpen van de lijn Amsterdam-Edam-Volendam.
Een deel van de tentoonstelling is voor iedereen gratis te zien langs het oude tramtracé. Vanaf het IJplein tot aan de plaats van het oude station op de Buiksloterdijk staan foto’s van de tram op de plaats waar ze tussen 1900 en 1956 zijn genomen.
Wie een QR-code-scanner op de telefoon heeft kan de tram zien rijden over de Meeuwenlaan.
De expositie duurt tot eind september. In deze periode zullen er verschillende lezingen en excursies worden georganiseerd. o.a. naar net NZH vervoersmuseum en de Stoomtram Hoorn. Museum Amsterdam Noord, Zamenhofstraat 28A. Openingstijden Donderdag t/m Zondag 13.00-17.00 uur.
Informatie www.museumamsterdamnoord.nl

Ter vergelijking met het front van de mock-up: Remise Voorburg, NZH-tramstel A607/608 gereed voor inzet van Den Haag naar Leiden vice versa. Zomer 1961, verzameling Stichting Historisch Genootschap de Blauwe Tram.

Mock-up NZH A620

De Stichting Historisch Genootschap De Blauwe Tram heeft naar aanleiding van een verzoek van de Stichting de Nieuwe Blauwe Tram besloten een mock-up van het NZH-tramtype A600 op schaal 1:1 te vervaardigen. Dit houten front zal als blikvanger worden gebruikt voor promotiedoeleinden van beide organisaties. Net als de mock-up van Boedapester B412 is ze geheel demontabel en eenvoudig te transporteren. Omdat een en ander niet zonder meer uit de hoge hoed kon worden getoverd, werd begonnen met de reconstructie van de richtingfilmkast. Aan de hand van gefotografeerde tekeningen van de buitenkast, het mechaniek en een echte binnenkast kon dit in het oog springend onderdeel worden vervaardigd. Randstedelijke bestemmingen als Scheveningen, Voorburg, Den Haag, Leiden, Katwijk, Noordwijk, Sassenheim, Lisse, Hillegom en Haarlem zullen herinneringen oproepen aan de wederopbouw van na de Tweede Wereldoorlog, de jaren 1946-1961, de periode van herrijzend Nederland. De reconstructie van de filmkast vormde de aanloop naar het grotere werk. Bijgaande afbeelding laat het resultaat zien van de inmiddels al gevorderde werkzaamheden. Op het dak met de filmkast na, is de mock-up vrijwel gereed en zal in Pruisischblauw en grijs met licht blauwe band worden uitgevoerd. Daarna zullen de A en het getal 620 in goudkleur worden aangebracht en het front sieren. Er wordt naar gestreefd de mock-up op de tweede donateursdag van de Stichting de Nieuwe Blauwe Tram op 30 juni in Scheveningen te onthullen.
Foto J.A. GeijpOp woensdag 13 juli 2016 is in Haarlem de Stichting De Nieuwe Blauwe Tram opgericht. Deze stichting beoogt de reconstructie van een zogenoemd Tweelingstel van de voormalige Noord-Zuid-Hollandsche Tramweg Maatschappij (NZH) mogelijk te maken. Dit type tram is in 1932 gebouwd en was bestemd voor de door de Bollenstreek lopende tramlijn Leiden-Haarlem. Omdat de gemeente Haarlem geen trams langer dan tien meter in de binnenstad duldde, werden twee trams van iets meer dan tien meter op een zogenoemd Jacobsdraaistel geplaatst waardoor toch een tram met een aanzienlijke lengte ontstond. Maar om te benadrukken dat het om twee rijtuigen ging, kregen ze aparte nummers. De A600-en hebben uiteindelijk dienst gedaan op het hele net. Dat bestreek het gebied van Schoten (Haarlem Noord / Soendaplein) tot en met Scheveningen. Omdat de A619/620 in 1949 de laatste tram was die van Leiden naar Haarlem en in 1961 de laatste tram was die van Leiden naar Den Haag en aansluitend de remiserit van Den Haag naar Voorburg reed, zal dit nummer worden toegekend aan de reconstructie.

Voor meer info:
info(a)denieuweblauwetram.nl
Facebook: De Nieuwe Blauwe Tram
St. De Nwe. Blauwe Tram

Op 17 september 1960 is Tweeling A619/620 op weg van Noordwijk naar Leiden. Foto L.J.P. Albers

Het interieur van de A619/620 is door L.J.P. Albers op 19 augustus 1961 in de remise Voorburg gefotografeerd


O P R O E P

Een groot aantal liefhebbers en souvenirjagers wist destijds, voorafgaande aan de sloop, gelukkig diverse tramzaken te bemachtigen.
De stichting Historisch Genootschap De Blauwe Tram is dan ook nog steeds op zoek naar al die "geredde" tramvoorwerpen, maar ook naar foto’s, documentatie en uniformstukken die betrekking hebben op de legendarische NZH.

Reacties worden gaarne ingewacht op telefoonnummer: 010 5215215.
of via ons emailadres: blauwetram.


Klik op de bovenste afbeelding voor de echte "Blauwe Tram"-fluit.