Mock-up NZH A620

De Stichting Historisch Genootschap De Blauwe Tram heeft naar aanleiding van een verzoek van de Stichting de Nieuwe Blauwe Tram besloten een mock-up van het NZH-tramtype A600 op schaal 1:1 te vervaardigen. Dit houten front zal als blikvanger worden gebruikt voor promotiedoeleinden van beide organisaties. Net als de mock-up van Boedapester B412 is ze geheel demontabel en eenvoudig te transporteren. Omdat een en ander niet zonder meer uit de hoge hoed kon worden getoverd, werd begonnen met de reconstructie van de richtingfilmkast. Aan de hand van gefotografeerde tekeningen van de buitenkast, het mechaniek en een echte binnenkast kon dit in het oog springend onderdeel worden vervaardigd. Randstedelijke bestemmingen als Scheveningen, Voorburg, Den Haag, Leiden, Katwijk, Noordwijk, Sassenheim, Lisse, Hillegom en Haarlem zullen herinneringen oproepen aan de wederopbouw van na de Tweede Wereldoorlog, de jaren 1946-1961, de periode van herrijzend Nederland. De reconstructie van de filmkast vormde de aanloop naar het grotere werk. Bijgaande afbeelding laat het resultaat zien van de inmiddels al gevorderde werkzaamheden. Op het dak met de filmkast na, is de mock-up vrijwel gereed en zal in Pruisischblauw en grijs met licht blauwe band worden uitgevoerd. Daarna zullen de A en het getal 620 in goudkleur worden aangebracht en het front sieren. Er wordt naar gestreefd de mock-up op de tweede donateursdag van de Stichting de Nieuwe Blauwe Tram op 30 juni in Scheveningen te onthullen.
Foto J.A. Geijp
Ter vergelijking met het front van de mock-up: Remise Voorburg, NZH-tramstel A607/608 gereed voor inzet van Den Haag naar Leiden vice versa. Zomer 1961, verzameling Stichting Historisch Genootschap de Blauwe Tram.
Op woensdag 13 juli 2016 is in Haarlem de Stichting De Nieuwe Blauwe Tram opgericht. Deze stichting beoogt de reconstructie van een zogenoemd Tweelingstel van de voormalige Noord-Zuid-Hollandsche Tramweg Maatschappij (NZH) mogelijk te maken. Dit type tram is in 1932 gebouwd en was bestemd voor de door de Bollenstreek lopende tramlijn Leiden-Haarlem. Omdat de gemeente Haarlem geen trams langer dan tien meter in de binnenstad duldde, werden twee trams van iets meer dan tien meter op een zogenoemd Jacobsdraaistel geplaatst waardoor toch een tram met een aanzienlijke lengte ontstond. Maar om te benadrukken dat het om twee rijtuigen ging, kregen ze aparte nummers. De A600-en hebben uiteindelijk dienst gedaan op het hele net. Dat bestreek het gebied van Schoten (Haarlem Noord / Soendaplein) tot en met Scheveningen. Omdat de A619/620 in 1949 de laatste tram was die van Leiden naar Haarlem en in 1961 de laatste tram was die van Leiden naar Den Haag en aansluitend de remiserit van Den Haag naar Voorburg reed, zal dit nummer worden toegekend aan de reconstructie.

Voor meer info:
info(a)denieuweblauwetram.nl
Facebook: De Nieuwe Blauwe Tram
St. De Nwe. Blauwe Tram

Op 17 september 1960 is Tweeling A619/620 op weg van Noordwijk naar Leiden. Foto L.J.P. Albers

Het interieur van de A619/620 is door L.J.P. Albers op 19 augustus 1961 in de remise Voorburg gefotografeerd


O P R O E P

Een groot aantal liefhebbers en souvenirjagers wist destijds, voorafgaande aan de sloop, gelukkig diverse tramzaken te bemachtigen.
De stichting Historisch Genootschap De Blauwe Tram is dan ook nog steeds op zoek naar al die "geredde" tramvoorwerpen, maar ook naar foto’s, documentatie en uniformstukken die betrekking hebben op de legendarische NZH.

Reacties worden gaarne ingewacht op telefoonnummer: 010 5215215.
of via ons emailadres: blauwetram.


Klik op de bovenste afbeelding voor de echte "Blauwe Tram"-fluit.