Stichting Historisch Genootschap De Blauwe Tram

Voormalige route van de NZH trams door 's-Gravenhage.

                              

                                                                                                

Overdracht van een dubbele eenzitsbank.
’t Wachtje bij het Malieveld in 's-Gravenhage.
                                                               Foto uit de collectie van het Historich Genootschap.

Home Inhoudsopgave. Contact
Over ons. < Vorige   Volgende >
   Overdracht van dubbele eenzitsbank.

   Bij de heer E. Vreeswijk in Gouda vond ’s avonds de overdracht plaats van een dubbele eenzitsbank
   met rotan bekleding, die hij sinds 1958 in bezit had. Deze rug-aan-rug zitbank had zijn vader destijds
   van de NZH gekocht na opheffing van de lokaaldienst Voorburg/Viaduct-Den Haag. Hiertoe had hij
   een schriftelijk verzoek ingediend. De zitbank heeft destijds model gestaan tijdens de restauratie
   in Voorburg van de Boedapester NZH B 412. Alle banken waren immers uit dat rijtuig verdwenen.
   In 1977 mochten wij bij de heer Vreeswijk zijn bank opmeten om aan de hand daarvan nieuwe
   bouwtekeningen te vervaardigen. Na schetsmatig de maatvoering van de dubbele eenzitsbank te
   hebben vastgesteld, konden ook de dubbele tweezitsbanken worden herleid.

   Alle onderdelen, dertig in getal, werden los van elkaar op kalkeerpapier met Oost-Indische inkt en
   volgens NEN-norm getekend. Een gebruikelijke techniek in die tijd. Daarna werden de tekeningen
   meestal op A1-formaat afgedrukt m.b.v. een lichtdrukmachine. Speciaal lichtgevoelig fotopapier
   werd samen met de op kalkeerpapier vervaardigde tekening als contactafdruk door een ammoniabad
   gevoerd en belicht, waarna de bouwtekeningen zoveel als nodig werden afgedrukt.
   Technieken die vandaag de dag al lang niet meer worden toegepast.

   Na dit in kaart te hebben gebracht kon het Voorburgs restauratieteam tenslotte nieuwe banken laten
   vervaardigen volgens origineel concept.
   Mede hierdoor kreeg de Boedapester NZH B 412 zijn authentieke interieur terug.


   1977: Han Geijp thuis achter de tekentafel.          De 37 jaar oude tekening, samenstelling met stuklijst.   De messing onderdelen van de “Vreeswijkbank” werden in bruikleen afgestaan, waarna Han deze op zijn werk
   bij de TU Delft kon laten nagieten.
   Een bevriende relatie, werkzaam bij de faculteit Metaalkunde, gebruikte de objecten als lesmateriaal
   om studenten te leren omgaan met giettechnieken. Dat alles geheel kosteloos. Waar kan dat nog!
   Het afwerken en polijsten deden wij zelf.


   Messing handgreep, waarvan acht stuks werden nagegoten, ........
                                                               .........evenals acht messing ankerplaten voor de Boudapester NZH B 412.

De heer Vreeswijk nam na bijna zesenvijftig jaar definitief afscheid van zijn dierbare bezit, de dubbele eenzitsbank.Voor hem een tastbare herinnering aan de Blauwe Tramtijd.
Hij was zuinig op zijn destijds aangekochte trofee enalles wat daarmee samenhing. Dat blijkt uit de met zorg
bewaarde briefwisseling, de kwitantie en het label,waarmee
dit alles werd verkregen.
Nog eenmaal nam hij plaats op zijn zitbank, waarna de
overdracht aan ons genootschap plaats vond.
Niet lang daarna werd dit unieke interieurdeel bij
Miniworld Rotterdam tentoongesteld en kon het publiek
na zoveel jaar deze trambank uit 1923 aanschouwen.


Leiden 9 juli 1958. Vijftien gulden aan de kas voldaan.
De dubbele eenzitsbank met rotan bekleding, afkomstig uit het Boudapester trammaterieel.  Het label, dat bevestigd was aan de messing
  handgreep van de zitbank. De zending ging per tram
  van Leiden naar de remise in Voorburg. Na betaling
  van vijftien gulden kon de bank in ontvangst worden
  genomen. Aldus is hierbij het bewijs van echtheid
  geleverd van de legaal verkregen trambank.
  Destijds had de heer Vreeswijk nog geen idee, dat
  “zijn” trambank met het verstrijken der jaren, zo’n
  cruciale rol zou spelen, waardoor men vandaag de
  dag de sfeer van de legendarische NZH-Blauwe Tram
  (Boedapester) nog kan herbeleven.

                                                                                                              Lees verder in de kolom hiernaast......


                                                                                                            

                       

Doelstelling van de stichting:

Hoofddoel van de stichting is het verwerven van documentatie
en attributen die betrekking hebben op het trambedrijf
van de NZH, de Noord-Zuid-Hollandse Tramweg Maatschappij.

Restaureren, conserveren, catalogiseren en op zorgvuldige
wijze beheren van het erfgoed, waarover de stichting beschikt.

Het inrichten van tentoonstellingen en het in bruikleen
beschikbaar stellen aan musea van erfgoed van
de Blauwe Tram, behoren tot de nevenactiviteiten.

Leggen en onderhouden van contacten met instellingen
die hetzelfde doel nastreven.
Organiseren van presentaties en samenstellen van
publicaties over het trambedrijf van de NZH.


Oproep:

Een groot aantal liefhebbers en souvenirjagers wist,
voordat de NZH trams gesloopt werden,
diverse tramvoorwerpen veilig te stellen.
De Stichting Historisch Genootschap De Blauwe Tram
is op zoek naar al die "geredde" tramvoorwerpen,
maar ook naar foto’s, documentatie en uniformstukken
die te maken hebben met de legendarische NZH trams.
Heeft u een tramvoorwerp en u wilt het kwijt,
dan horen wij dat graag!

Email:  Contact

Bent u al donateur?


NL 13 INGB 0000 412 327
t.n.v. Stichting Historisch Genootschap De Blauwe Tram.
Onder vermelding: “donatie”en uw adresgegevens.

De stichting heeft een culturele ANBI waarmee uw bijdrage voor 125% aftrekbaar is bij uw belastingaangifte voor de inkomstenbelasting.

Die avond droeg de heer Vreeswijk tevens aan ons een linnen bestemmingsrol over van een geleed tramstel A 600,
een houten paneel met messing slot, een metalen schaal van een voetbel en een metalen balkonstang.
Een prominente aanvulling voor onze museale collectie.
De positive reactie van adjunct-directeur NZH........
........ H.J. Kapteyn op het verzoek, dat later een belangrijke aanschaf bleek.Het interieur van de NZH B 412
met daarin de nagemaakte banken.
 

Home Inhoudsopgave.

Over ons. < Vorige   Volgende >

Contact:

Stichting Historisch Genootschap De Blauwe Tram


e-mail: Klik  hier.ANBI registratie : RSIN 8167.42.509

De Belastingdienst heeft onze stichting sinds 2012 aangemerkt als een
Algemeen Nut Beogende Instelling met culturele status.
  Copyright 1961 -     Historisch Genootschap De Blauwe Tram.                                                               Foto’s afkomstig uit de collectie van het Historisch Genootschap De Blauwe Tram, tenzij anders aangegeven.