Stichting Historisch Genootschap De Blauwe TramHet tramsstation Scheveningen in het stoomtijdperk rond 1900.


NRS tramstation Scheveningen.

In 1924 kreeg de (elektrische) Blauwe Tram hier haar eindpunt.


Home Inhoudsopgave. Contact Update 17-04-2022
Alle foto's zijn aanklikbaar.Over ons. < Vorige   Volgende >
In het voorjaar van 2012 kregen wij de tip dat overblijfselen van de gietijzeren perronoverkapping
van het oorspronkelijke stoomtramstation Scheveningen na de Tweede Wereldoorlog in 1945 zijn
aangewend voor de bouw van een opslagloods van de firma Haring in Delft.
Het uit 1879 daterende
tramstation van de Rhijn Spoorweg Maatschappij werd in 1890 overgenomen door de Staatsspoor en vervolgens in 1924 door de NZHTM.
Als gevolg van oorlogshandelingen in de jaren 1940-’45 was het
tramstation dermate beschadigd,
dat na de bevrijding de restanten werden verwijderd.


Op woensdag 7 maart vond in de bedoelde loods een bespreking plaats met als doel de historische
onderdelen van de perronoverkapping in kaart te brengen.
Hierbij waren aanwezig Rob Horseling
namens de Stoomtram Hoorn-Medemblik,
die met tipgever Hans de Lange de spanten in de loods,
Abtswoudseweg 18 te Delft, hebben opgemeten.
Verder was hierbij aanwezig Wim Wever, die als
gemeentelijk bouwhistoricus monumentenzorg,
veel gegevens uit het archief bijeen heeft gebracht.

Als vertegenwoordiger van onze stichting was Han Geijp bij deze bespreking aanwezig en heeft het
nodige beeldmateriaal vastgelegd. Over en weer is gediscussieerd over het behoud en de mogelijke
toekomstige bestemming van deze interessante historische spanten.

De loodsen die i.v.m. de ondertunneling van de spoorlijn Den Haag-Rotterdam zullen worden gesloopt
zijn momenteel legaal bewoond door bemiddeling van een antikraakorganisatie.
Han Geijp kwam
in gesprek met de bewoner, Joost Verkamman, die als student een eigen bedrijf heeft opgestart en spontaan aanbood de spanten in 3D CAD format te modelleren en tekeningen te vervaardigen,
zodat
een toekomstige constructeur daarmee aan de slag kan.
Vanuit deze definitie maakte hij handzame
digitale afdrukken, die in deze vorm bruikbaar zijn voor communicatie- en presentatiedoeleinden.

Deze digitale afdrukken biedt hij kosteloos aan omdat ook hij het een interessant project vindt en
daaraan graag zijn naam wil verbinden.
Daarom willen wij deze jonge ondernemer graag aanbevelen: www.joostverkamman.nl                     Het opmeten van de historische spanten uit 1879 in Delft.Van links naar rechts: Han Geijp, Rob Horseling, Wim Wever en Hans de Lange.
      
Doelstelling van de stichting:

Hoofddoel van de stichting is het verwerven van documentatie
en attributen die betrekking hebben op het trambedrijf
van de NZH, de Noord-Zuid-Hollandse Tramweg Maatschappij.

Restaureren, conserveren, catalogiseren en op zorgvuldige
wijze beheren van het erfgoed, waarover de stichting beschikt.

Het inrichten van tentoonstellingen en het in bruikleen
beschikbaar stellen aan musea van erfgoed van
de Blauwe Tram, behoren tot de nevenactiviteiten.

Leggen en onderhouden van contacten met instellingen
die hetzelfde doel nastreven.
Organiseren van presentaties en samenstellen van
publicaties over het trambedrijf van de NZH.


Oproep:

Een groot aantal liefhebbers en souvenirjagers wist,
voordat de NZH trams gesloopt werden,
diverse tramvoorwerpen veilig te stellen.
De Stichting Historisch Genootschap De Blauwe Tram
is op zoek naar al die "geredde" tramvoorwerpen,
maar ook naar foto’s, documentatie en uniformstukken
die te maken hebben met de legendarische NZH trams.
Heeft u een tramvoorwerp en u wilt het kwijt,
dan horen wij dat graag!

Email:  Contact

Bent u al donateur?


NL 13 INGB 0000 412 327
t.n.v. Stichting Historisch Genootschap De Blauwe Tram.
Onder vermelding: “donatie”en uw adresgegevens.

De stichting heeft een culturele ANBI waarmee uw bijdrage voor 125% aftrekbaar is bij uw belastingaangifte voor de inkomstenbelasting.
 


                                                                                             Tekening: Han Geijp.


Home Inhoudsopgave.

Over ons. < Vorige   Volgende >

Contact:

Stichting Historisch Genootschap De Blauwe Tram


e-mail: Klik  hier.ANBI registratie : RSIN 8167.42.509

De Belastingdienst heeft onze stichting sinds 2012 aangemerkt als een
Algemeen Nut Beogende Instelling met culturele status.
  Copyright 1961 -     Historisch Genootschap De Blauwe Tram.                                                               Foto’s afkomstig uit de collectie van het Historisch Genootschap De Blauwe Tram, tenzij anders aangegeven.