Stichting Historisch Genootschap De Blauwe Tram


Trambank uit Waterlandrijtuig BY 13.                                            Fotograaf Han Geijp.
Het Waterlandrijtuig BY 13
van de NZH.

Onderhoud aan de trambanken van de BY 13.                                Fotograaf Han Geijp.                                                                                                                                                              


Home Inhoudsopgave. Contact
Elektrisch trammaterieel smalspoor / normaalspoor (pdf) Over ons. < Vorige   Volgende >
Op 15 en 28 maart 2013 werd het compartiment van de BY 13 met assistentie van het museumpersoneel voor transport gereed gemaakt
en op donderdagmiddag 11 april naar ons depot in Delft overgebracht.
Hiervoor werd een vrachtauto met laadklep ingezet om de zwaargewicht te vervoeren.


Klik op de foto's voor een vergroting.


Het compartiment van de BY 13 werd in "handzame" delen voor transport gereed gemaakt en naar beneden getakeld.

Gedeelte van het NZH-rijtuig BY 13 als
decor voor het uitbeelden van militairenvervoer tijdens
de Eerste Wereldoorlog.Het compartiment werd na afloop van die tentoonstelling in 1958 overgenomen door het Legermuseum in Leiden om daar als decorstuk te dienen voor het vervoer van militairen tijdens de Eerste Wereldoorlog.
Medio jaren tachtig van de vorige eeuw verhuisde het Legermuseum naar Delft en werd het compartiment op de eerste etage opgesteld, waar een aangepaste vitrine voor het compartiment werd geconstrueerd.

In de loop van 2013 vindt verplaatsing van het Legermuseum plaats naar Soesterberg, waar het museum zal samengaan met het Militaire Luchtvaart Museum in een nieuw te vormen Nationaal Militair Museum.
Dit nieuw te bouwen museum zal in het najaar van 2014 haar deuren voor het publiek openen.
Voor bepaalde objecten en expositiematerialen zal echter geen plaats meer zijn in het nieuwe museum.
Dit was de reden dat op 17 december 2012 museumorganisaties waren uitgenodigd hun interesse
hiervoor te laten blijken. Onze stichting kreeg het tramrijtuigdeel toegewezen,alsmede een lessenaarvitrine en enige figuren.                                                          
NHTM-rijtuig No 12 (Allan R’dam 1915), het latere NZH-rijtuig BY 13.

Mobilisatie en neutraliteit 1914-1918.

Op 31 juli 1914 besloot Nederland door de grote oorlogsdreiging haar troepen te mobiliseren.
Voor het verzamelen van de 200.000 militairen waren de spoorwegen essentieel.
Op 1 en 2 augustus vervoerden de spoorwegen 156.000 soldaten en 6500 paarden.
Al op 4 augustus waren de meeste eenheden al paraat en op hun plek.
De meeste militairen waren overhaast opgeroepen en niemand wist hoe lang de mobilisatie zou duren.
De uniformering van de troepen liep sterk uiteen: sommigen waren uitgerust met de nieuwste veldgrijze uniformen, anderen moesten het oude blauwe uniform afdragen.
De meesten werden ingezet voor de bewaking van strategische punten en bij forten.
Ongeveer 90.000 militairen behoorden tot het veldleger.       
        Het uitgenomen deel van de BY 13.  Foto: J.C. de Jongh.                                               

Het is de bedoeling het bijna 100 jaar oude compartiment op termijn te restaureren en zodanig aan te passen
dat het bij toekomstige exposities op eenvoudiger wijze kan worden vervoerd.
Getracht zal worden een ervaren timmerman/meubelmaker op basis van vrijwilligheid hiervoor te interesseren.
Mocht dat niet lukken, dan zal de mogelijkheid worden onderzocht het compartiment als leerobject te laten restaureren.
Een kwart van het rijtuig zoals dat momenteel aanwezig is bij Het Genootschap De Blauwe Tram.

Klik op de foto's voor een vergroting.

     Op deze foto kun je goed zien hoe dit rijtuig eruit ziet.                                                Fotograaf onbekend.

Doelstelling van de stichting:

Hoofddoel van de stichting is het verwerven van documentatie
en attributen die betrekking hebben op het trambedrijf
van de NZH, de Noord-Zuid-Hollandse Tramweg Maatschappij.

Restaureren, conserveren, catalogiseren en op zorgvuldige
wijze beheren van het erfgoed, waarover de stichting beschikt.

Het inrichten van tentoonstellingen en het in bruikleen
beschikbaar stellen aan musea van erfgoed van
de Blauwe Tram, behoren tot de nevenactiviteiten.

Leggen en onderhouden van contacten met instellingen
die hetzelfde doel nastreven.
Organiseren van presentaties en samenstellen van
publicaties over het trambedrijf van de NZH.


Oproep:

Een groot aantal liefhebbers en souvenirjagers wist,
voordat de NZH trams gesloopt werden,
diverse tramvoorwerpen veilig te stellen.
De Stichting Historisch Genootschap De Blauwe Tram
is op zoek naar al die "geredde" tramvoorwerpen,
maar ook naar foto’s, documentatie en uniformstukken
die te maken hebben met de legendarische NZH trams.
Heeft u een tramvoorwerp en u wilt het kwijt,
dan horen wij dat graag!

Email:  Contact

Bent u al donateur?


NL 13 INGB 0000 412 327
t.n.v. Stichting Historisch Genootschap De Blauwe Tram.
Onder vermelding: “donatie”en uw adresgegevens.

De stichting heeft een culturele ANBI waarmee uw bijdrage voor 125% aftrekbaar is bij uw belastingaangifte voor de inkomstenbelasting.  


Tramstation Volendam, motorrijtuig A 29 + rijtuig BY 13, gereed voor vertrek naar Amsterdam, 21 juni 1944.
Fotograaf Jan Voerman. Amsterdam/Noord, motorrijtuig A 23 bij de remise
met links een motorrijtuig van de serie A 74-77 met 2 BY rijtuigen.
Fotograaf onbekend.                       Bak van rijtuig BY 12 in gebruik als noodwoning in de buurt van De Meern (Ut.), 22 sept. 1964.           Foto Luud Albers.†     De nozems van toen.....                              Fotograaf onbekend.Onderhoud in de werkplaats van het
Historisch Genoorschap de blauwe Tram.
Home Inhoudsopgave.

Over ons. < Vorige   Volgende >

Contact:

Stichting Historisch Genootschap De Blauwe Tram


e-mail: Klik  hier.ANBI registratie : RSIN 8167.42.509

De Belastingdienst heeft onze stichting sinds 2012 aangemerkt als een
Algemeen Nut Beogende Instelling met culturele status.
  Copyright 1961 -     Historisch Genootschap De Blauwe Tram.                                                               Foto’s afkomstig uit de collectie van het Historisch Genootschap De Blauwe Tram, tenzij anders aangegeven.