Stichting Historisch Genootschap De Blauwe Tram

NZH tram A 323 ontmoet haar collega, de A 318, in de Geversstraat te Oegstgeest.

                                                                                               3 oktober 1960.

Collectie Modeltrams.

NZH tram A 619/620 (C-dienst) is zojuist vertrokken van het eindpunt Malieveld in
Den Haag en is onderweg naar Leiden.    (Bezuidenhout 1961)                                     


Home Inhoudsopgave. Contact
Over ons.
< Vorige   Volgende > 

Hieronder een kleine greep uit onze collectie modeltrams die afkomstig zijn uit nalatenschappen.

De modelbouwers van deze trams hebben er soms jaren aan gewerkt.

Deze modeltrams worden door Het Historisch Genootschap De Blauwe Tram, indien nodig, gerestaureerd of gerepareerd. (Zie de foto van de NZH A 400 hier onder)


De foto van de NZH A 1051 is wel heel bijzonder!

De modelbouwer gaf deze werktram, bijnaam de “Krokodil”, de blauwe kleur van de personenrijtuigen.

In werkelijkheid zijn de werkwagens in een grijze kleur op de baan verschenen.

Deze uitmonstering ziet er prachtig uit!NZH B 25 schaal 1:87

NZH A 1051 schaal 1:45 of 1:43,5
NZH A 611 schaal 1:87
NZH A 500 Hoog schaal 1:87
NZH A 400 schaal 1:45 of 1:43,5
NZH A 324 schaal1:87

Onderhoud aan een NZH A 400, alle banken worden opnieuw aangebracht, alsmede alle ruiten.

Het naar beneden gezakte sleepstuk van de stroomafnemer is de fotograaf helaas ontgaan.

NZH A 512 Hoog schaal 1:87
In ons depot te Delft zijn deze beauties te bezichtigen.

                        

      NZH A 619/620 en NZH B 510. Sloop 12-1-1962. Allemansgeest Voorschoten.

 
Doelstelling van de stichting:

Hoofddoel van de stichting is het verwerven van documentatie
en attributen die betrekking hebben op het trambedrijf
van de NZH, de Noord-Zuid-Hollandse Tramweg Maatschappij.

Restaureren, conserveren, catalogiseren en op zorgvuldige
wijze beheren van het erfgoed, waarover de stichting beschikt.

Het inrichten van tentoonstellingen en het in bruikleen
beschikbaar stellen aan musea van erfgoed van
de Blauwe Tram, behoren tot de nevenactiviteiten.

Leggen en onderhouden van contacten met instellingen
die hetzelfde doel nastreven.
Organiseren van presentaties en samenstellen van
publicaties over het trambedrijf van de NZH.


Oproep:

Een groot aantal liefhebbers en souvenirjagers wist,
voordat de NZH trams gesloopt werden,
diverse tramvoorwerpen veilig te stellen.
De Stichting Historisch Genootschap De Blauwe Tram
is op zoek naar al die "geredde" tramvoorwerpen,
maar ook naar foto’s, documentatie en uniformstukken
die te maken hebben met de legendarische NZH trams.
Heeft u een tramvoorwerp en u wilt het kwijt,
dan horen wij dat graag!

Email:  Contact

Bent u al donateur?NL 13 INGB 0000 412 327
t.n.v. Stichting Historisch Genootschap De Blauwe Tram.
Onder vermelding: “donatie”en uw adresgegevens.

De stichting heeft een culturele ANBI waarmee uw bijdrage voor 125% aftrekbaar is bij uw belastingaangifte voor de inkomstenbelasting.

   

  


Home Inhoudsopgave.

Over ons. < Vorige   Volgende >

Contact:

Stichting Historisch Genootschap De Blauwe Tram


e-mail: Klik  hier.ANBI registratie : RSIN 8167.42.509

De Belastingdienst heeft onze stichting sinds 2012 aangemerkt als een
Algemeen Nut Beogende Instelling met culturele status.
  Copyright 1961 -     Historisch Genootschap De Blauwe Tram.                                                               Foto’s afkomstig uit de collectie van het Historisch Genootschap De Blauwe Tram, tenzij anders aangegeven.