Stichting Historisch Genootschap De Blauwe Tram

NZH tram A 323 ontmoet haar collega, de A 318, in de Geversstraat te Oegstgeest.

                                                                                               3 oktober 1960.

Project A 619/A 620.

NZH tram A 619/620 (C-dienst) is zojuist vertrokken van het eindpunt Malieveld in
Den Haag en is onderweg naar Leiden.                                           Bezuidenhout 1961.


Home Inhoudsopgave.
Contact
Over ons. < Vorige   Volgende >
Project NZH A 619/620  "De Nieuwe Blauwe Tram".   Zie de foto's onder het verslag.


Wij hebben op 12 december 2012 in het depot van het Spoorwegmuseum het selecteren van de bouwtekeningen afgerond van het NZH-trammaterieel, (en voorgangers, zoals ENET, ESM en IJSM).


Dit kwam tot stand met medewerking van Blauwe Tramvriend Henk Scherpenhuijzen.
Het zou nog tot 6 mei 2015 duren eer het Spoorwegmuseum een groot aantal kokers met materieeltekeningen
van de Haarlemse rijtuigenfabriek Beijnes in langdurig bruikleen aan ons overdroeg.

De tekeningen die compact en kwetsbaar in kokers waren opgeborgen zijn voor ons een verborgen schat.
Daar willen wij graag meer van weten.
De technische prestaties op deze tekeningen zouden inzichtelijk moeten worden daar was ons streven op gericht.
Het nodige voorwerk was inmiddels uitgevoerd, maar kwam in een stroomversnelling doordat de
Stichting De Nieuwe Blauwe Tram werd opgericht.

Zij kregen met name belangstelling voor tekeningen van het tramtype A 600 omdat men van plan was een reconstructie te gaan maken van deze vermaarde tweelingtram.
Beide stichtingen zijn toen gezamenlijk aan de slag gegaan en hebben uiterst behoedzaam
alle tekeningen uit de kokers gehaald en via een database in de computer gezet. Dit nam enige maanden in beslag.
 
Aangevuld met bouwtekeningen uit ons eigen archief kreeg de nieuwe stichting uiteindelijk een vrijwel compleet beeld van de techniek om een NZH A 600 te kunnen bouwen.
Gelukkig kreeg men de juiste expertise in de gelederen in de persoon van Willem Kentie en later
Rob de Jong.
Willem nam de taak op zich om de kwetsbare calques thuis te gaan scannen en bruikbaar te maken voor verdere behandeling.

Rob de Jong kon vervolgens van het verkregen materiaal de tekeningen omzetten in CAD-tekeningen.
Een moderne techniek om de gehele constructie te kunnen inzien en te herleiden.

Nu de kennis uit de NZH-Beijnes-kokers is geopenbaard, heeft Willem Kentie met zijn team de vaak
kwetsbare tekeningen op vakkundige wijze zuurvrij verpakt en voor de toekomst veilig gesteld.
Een enorme opgave waarvan wij diep onder de indruk zijn geraakt.

Maar dat was nog niet genoeg; Willem kreeg de smaak te pakken en wil het gehele Beijnes-archief
uit het Spoorwegmuseum verder verwerken en veilig stellen voor de toekomst…..een meer jaren opdracht.
Zo zijn in de november 2019, ruim vier jaar later, de NZH-gerelateerde tekeningen weer in een
verbeterde verpakking officieel overgedragen aan het Spoorwegmuseum.


Ten behoeve van het bouwen van de NZH A 619/620 is door het Historisch Genootschap "De Blauwe Tram"
een Mock Up van deze tram gemaakt. De foto's hieronder laten zien hoe dat in z'n werk gaat.

 

    Klik op onderstaande foto's voor een vergroting.

   Hieronder de kokers met de tekeningen van o.a. het NZH tweelingstel A619/A620.

   Klik op de foto hieronder voor nog een foto!     
Doelstelling van de stichting:

Hoofddoel van de stichting is het verwerven van documentatie
en attributen die betrekking hebben op het trambedrijf
van de NZH, de Noord-Zuid-Hollandse Tramweg Maatschappij.

Restaureren, conserveren, catalogiseren en op zorgvuldige
wijze beheren van het erfgoed, waarover de stichting beschikt.

Het inrichten van tentoonstellingen en het in bruikleen
beschikbaar stellen aan musea van erfgoed van
de Blauwe Tram, behoren tot de nevenactiviteiten.

Leggen en onderhouden van contacten met instellingen
die hetzelfde doel nastreven.
Organiseren van presentaties en samenstellen van
publicaties over het trambedrijf van de NZH.


Oproep:

Een groot aantal liefhebbers en souvenirjagers wist,
voordat de NZH trams gesloopt werden,
diverse tramvoorwerpen veilig te stellen.
De Stichting Historisch Genootschap De Blauwe Tram
is op zoek naar al die "geredde" tramvoorwerpen,
maar ook naar foto’s, documentatie en uniformstukken
die te maken hebben met de legendarische NZH trams.
Heeft u een tramvoorwerp en u wilt het kwijt,
dan horen wij dat graag!

Email:  Contact

Bent u al donateur?


NL 13 INGB 0000 412 327
t.n.v. Stichting Historisch Genootschap De Blauwe Tram.
Onder vermelding: “donatie”en uw adresgegevens.

De stichting heeft een culturele ANBI waarmee uw bijdrage voor 125% aftrekbaar is bij uw belastingaangifte voor de inkomstenbelasting.

     
Home Inhoudsopgave.


Over ons. < Vorige   Volgende >

Contact:

Stichting Historisch Genootschap De Blauwe Tram


e-mail: Klik  hier.ANBI registratie : RSIN 8167.42.509

De Belastingdienst heeft onze stichting sinds 2012 aangemerkt als een
Algemeen Nut Beogende Instelling met culturele status.
  Copyright 1961 -     Historisch Genootschap De Blauwe Tram.                                                               Foto’s afkomstig uit de collectie van het Historisch Genootschap De Blauwe Tram, tenzij anders aangegeven.