Stichting Historisch Genootschap De Blauwe Tram

NZH tram A 323 ontmoet haar collega, de A 318, in de Geversstraat te Oegstgeest.

                                                                                               3 oktober 1960.

Een ervaring om nooit te vergeten......

NZH tram A 619/620 (C-dienst) is zojuist vertrokken van het eindpunt Malieveld in
Den Haag en is onderweg naar Leiden.                                           14 augustus 1960.


Home Inhoudsopgave. Contact
Over ons. < Vorige   Volgende >
Een ervaring om nooit te vergeten.

In de jaren 1958-1961 heb ik vanuit Amsterdam en Amstelveen vele fotosafari's ondernomen naar het normaalspoornet van de NZH; de smalspoorlijnen waren toen verdwenen, maar de affectie met dat mooie trambedrijf natuurlijk niet.

Op een vroege zondagmorgen in 1959 vond wagenvoerder Bertus dat ik het nu ook maar eens moest proberen om met een tram te rijden en zie: ik kreeg een A 600 in beweging en zag kans om te stoppen.

Het lukte mij om de rit van Leiden naar Katwijk met succes te volbrengen, zonder dat de zes passagiers merkten dat er een niet-bevoegde bestuurder op de bok stond!


Een jaar later, toen ik het rijden en remmen met een tram aardig onder de knie had, waren Bertus de wagenvoerder en ik op weg naar Den Haag en naderden halte Tuinstadwijk in Leiden.


Bertus zag dat bij de halte een controleur stond: Klaas Hollander, ook wel "vette Klaas" genoemd naar zijn aanzienlijk aantal kilogrammen lichaamsgewicht.


Bertus en ik wisselden bliksemsnel van plaats en de controleur stapte even later in.

Hij kwam "naar voren" en zei met enige verbazing:

"Zoeven dacht ik toch werkelijk dat er iemand anders de rij- en remkruk bediende, nee…. dat weet ik zeker".


Bertus kon dus niet anders doen dan toegeven waarop de reactie van Klaas was; "Bertus is ervaren genoeg om te weten wat hij doet, ik heb dus niets gezien maar laat hem toch maar verder rijden"……..


Een aardige man, die Klaas Hollander...
Wij zijn daarna wel wat voorzichtiger geworden maar ik heb toch nog vele kilometers zelf mogen rijden.

Een ervaringen om nooit te vergeten.

Volgens mij zijn deze "misdaden" intussen wel verjaard!


                                                                                                                Luud J.P. Albers † , foto's J.H. Odendaal.
                     
Motorrijtuig NZH A 619/620 (C-dienst) is zojuist vertrokken van het eindpunt Malieveld in
Den Haag en is onderweg naar Leiden. 14 augustus 1960.Spitsdienst "BB", uit Leiden neemt de boog van de Adelheidstraat naar de Schenkkade in Den Haag.              
12 Juni 1960.
      
Doelstelling van de stichting:

Hoofddoel van de stichting is het verwerven van documentatie
en attributen die betrekking hebben op het trambedrijf
van de NZH, de Noord-Zuid-Hollandse Tramweg Maatschappij.

Restaureren, conserveren, catalogiseren en op zorgvuldige
wijze beheren van het erfgoed, waarover de stichting beschikt.

Het inrichten van tentoonstellingen en het in bruikleen
beschikbaar stellen aan musea van erfgoed van
de Blauwe Tram, behoren tot de nevenactiviteiten.

Leggen en onderhouden van contacten met instellingen
die hetzelfde doel nastreven.
Organiseren van presentaties en samenstellen van
publicaties over het trambedrijf van de NZH.


Oproep:

Een groot aantal liefhebbers en souvenirjagers wist,
voordat de NZH trams gesloopt werden,
diverse tramvoorwerpen veilig te stellen.
De Stichting Historisch Genootschap De Blauwe Tram
is op zoek naar al die "geredde" tramvoorwerpen,
maar ook naar foto’s, documentatie en uniformstukken
die te maken hebben met de legendarische NZH trams.
Heeft u een tramvoorwerp en u wilt het kwijt,
dan horen wij dat graag!

Wij zijn telefonisch bereikbaar op het nummer:
010 - 5215215 of schrijf een email.

Donateur worden.


Jaarlijks wordt onze erfgoed collectie uitgebreid met schenkingen en overnames.

Dit geeft ons telkens weer een extra stimulans door te

gaan met het verwerven en veiligstellen van alle mogelijke voorwerpen van het trambedrijf van de NZH.


Donaties zijn dan ook zeer welkom!

U kunt ons werk steunen door begunstiger te worden

en een bedrag van tenminste €15,= over te maken op rekening: NL13 INGB 0000 412 327

t.n.v. Stichting Historisch Genootschap De Blauwe Tram,

onder vermelding van “donatie” en uw adresgegevens.


Met uw bijdrage, die voor 125% aftrekbaar is voor de aangifte
inkomstenbelasting, kan de collectie worden uitgebreid en
noodzakelijke kosten worden betaald.

De Belastingdienst heeft onze stichting sinds 2012 aangemerkt
als een Algemeen Nut Beogende Instelling met culturele status.
Donateurs ontvangen in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar
het  jaarverslag met afbeeldingen en een overzicht
van onze activiteiten en verworven aanwinsten.

Ook kunnen wij onze donateurs een rondleiding aanbieden in   
ons NZH-depot te Delft. Schrijf een email. Contact
                                                                                              Tekening: Han Geijp.
Home Inhoudsopgave.

Over ons. < Vorige   Volgende >

Contact:

Stichting Historisch Genootschap De Blauwe Tram


e-mail: Klik  hier.

Telefoon: 010 - 5215215Bestuur:

G.J. Groenveld, J.A. Geijp, A.L.B. v.d. Ploeg,

R.J. Naber en J. Kres.

Bestuur en medewerkers zijn vrijwilligers en

werken uitsluitend op non-profit basis.ANBI:

De Belastingdienst heeft onze stichting sinds 2012 aangemerkt als een

Algemeen Nut Beogende Instelling met culturele status.


  Copyright 1961 -     Historisch Genootschap De Blauwe Tram.                                                          Foto’s afkomstig uit de collectie van het Historisch Genootschap De Blauwe Tram, tenzij anders aangegeven.