Stichting Historisch Genootschap De Blauwe Tram

Update 18 augustus 2022.
NZH tram A 323 ontmoet haar collega, de A 318, in de Geversstraat te Oegstgeest.

                                                                                               3 oktober 1960.

Over ons.
U ziet hier een A/B 400-stel dat vanaf de Blauwpoortsbrug in Leiden de Prinsessekade oprijdt richting Den Haag.                                                       Foto uit de jaren '30.

Home Inhoudsopgave. Contact


<Vorige  Volgende >

Met liefde voor de tram in het algemeen, maar met name de Noord-Zuid Hollandse Tramweg Maatschappij

in het bijzonder, zijn wij in 1961 begonnen met het opbouwen van een collectie gevormd door het roerend

erfgoed afkomstig van het trambedrijf van de NZH en haar voorgangers.


De stichting beschikt over een documentaire collectie, bestaande uit ruim 30.000 afbeeldingen

in plm. 250 ringbanden, bestaande uit onder meer materieel, personeel en actualiteiten.


Wij verlenen medewerking bij het inrichten van exposities in musea en bibliotheken en door het in bruikleen beschikbaar stellen van attributen en documentatie van zowel het stoom- als het elektrische trambedrijf.


Wij werken samen met stichtingen en andere instellingen die het museaal bewaarde historisch rijdend erfgoed restaureren, exploiteren en in stand houden.


Ons beleidsplan kunt u
hier lezen.
       Archiveren.

       Tentoonstellen.

       Restaureren.
Foto uit 1977 van de werkgroep Voorburg tijdens de restauratie van de NZH B 412.


   De oprichters van het Historisch Genootschap De Blauwe Tram.
   Links: Han Geijp en rechts: Georg Groenveld.Paneel geschonken door Herman Helling.Home Inhoudsopgave.


< Vorige  Volgende >

Contact:

Stichting Historisch Genootschap De Blauwe Tram


e-mail: Klik  hier.ANBI registratie : RSIN 8167.42.509

De Belastingdienst heeft onze stichting sinds 2012 aangemerkt als een
Algemeen Nut Beogende Instelling met culturele status.
  Copyright 1961 -     Historisch Genootschap De Blauwe Tram.                                                               Foto’s afkomstig uit de collectie van het Historisch Genootschap De Blauwe Tram, tenzij anders aangegeven.